Specialisten in boomverzorging en advies

GOED onder de GROND

 

Boom Effect Analyse

Als gevolg van (her-)inrichting van de openbare ruimte behoren bomen betrokken te worden bij de planvorming voor een duurzame instandhouding van de aanwezige bomen. Een Boom Effect Analyse (BEA) is een instrument om bomen beter in beeld te krijgen en te beoordelen wat het effect van de (her-)inrichting is op de bomen.

 

Vervolgens kan bepaalde worden of de voorgenomen plannen doorgang kunnen krijgen én welke maatregelen getroffen moeten worden voor duurzame instandhouding van de bomen. Met onze kracht in kennis van wortel tot top voeren wij graag voor u een BEA uit en stellen wij het daaruit voortkomende advies op.