Specialisten in boomverzorging en advies

GOED onder de GROND

Boomonderzoek & -advies

Op basis van onze jarenlange ervaring in boomonderzoek, het opstellen van adviezen en onze kennis uit actuele studies en vakspecifieke ontwikkelingen zijn wij allround inzetbaar voor al uw vraagstukken omtrent bomen.

 

Onderzoek wordt veelal ingezet voor het in kaart brengen van veiligheid en vitaliteit van het boombestand. In het onderzoek volgen we een gestructureerde richtlijn om te komen tot de juiste probleemstelling. Onze onderzoeken en adviezen zijn vooraf afgestemd op uw specifieke boom-vraagstuk. Neem contact op voor meer info.

Boominventarisatie & Boomveiligheid

Groeiplaatsonderzoek

Boom Effect Analyse

Verplantbaarheidsonderzoek

Boomtaxatie & boomschade

Projecten