Specialisten in boomverzorging en advies

GOED onder de GROND

 

Boominventarisatie en -veiligheid

Een van de belangrijkste redenen voor boominventarisatie en –controle is de zorgplicht die de boomeigenaar heeft volgens de wet over zijn/haar bomen. Elke boomeigenaar is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn boom, tenzij aantoonbaar is dat men voldoende zorg heeft besteed aan de boom. Bijvoorbeeld door het beoordelen van de boom door een deskundige. Een dergelijke beoordeling voeren wij uit volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment).

 

De term VTA staat voor een wijze van onderzoek naar de stabiliteit en conditie van bomen. Bij dit systeem wordt ervan uitgegaan dat elke boom zijn eigen lichaamstaal spreekt. Afwijkingen in deze lichaamstaal geven een indicatie over de toestand van de boom. De VTA-controle is altijd uitsluitend indicatief. Als er geen symptomen zijn die aanleiding geven tot twijfels, dan kan worden aangenomen dat de boom veilig is.